Privatlivspolitik

Oversigt

Tak fordi du har betroet os dine personlige oplysninger - vi skal nok passe godt på dem. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du bruger flextrafik selvbetjeningsportalen.

Denne privatlivspolitik gælder kun for din oprettelse og brug af denne selvbetjeningsportal. For information om hvordan dit trafikselskab i øvrigt behandler personoplysninger ifm. dine rejser, betalinger m.v., henviser vi til dit trafikselskabs egen privatlivspolitik.

Vær opmærksom på, at det er det enkelte trafikselskab, der hver især er dataansvarlig. Du skal derfor kontakte dit eget trafikselskab, hvis du har spørgsmål i forbindelse med brug af selvbetjeningen, dine ture, betalinger, persondata m.v. Nedenfor kan du se, hvordan du kontakter dit trafikselskab.

 

1. Dataansvarlig - kontaktoplysninger

Nordjyllands Trafikselskab

NT har oprettet portalen nt.flextrafik.dk, hvor du har oprettet en kundeprofil. Vi er derfor dataansvarlige for de oplysninger, du giver os her. Det er vores ansvar, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

Nordjyllands Trafikselskab

Adresse: John F. Kennedys Plads 1T, 3., 9000 Aalborg
CVR: 30015940
Telefon: 99 34 11 11
Email: info@NTmail.dk
Website: www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Nordjyllands Trafikselskabs Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

DPO Danmark ApS

Højbro Plads 10

1200 København

CVR: 40 86 34 27

 

Telefon: 77 34 46 00

Email: DPO-NT@dpo-danmark.dk

Midttrafik

Midttrafik har oprettet portalen midttrafik.flextrafik.dk, hvor du har oprettet en kundeprofil. Vi er derfor dataansvarlige for de oplysninger, du giver os her. Det er vores ansvar, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

Midttrafik

Adresse: Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
CVR: 29943176
Telefon: 87 40 83 00 (tast 5)
Email: midttrafik@midttrafik.dk
Website: www.midttrafik.dk

Midttrafiks Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

DPO Danmark ApS
Adresse: Rosengården 4, st. th, 1174 København K
Telefon: 77 34 46 00
Email: dpo-midttrafik@dpo-danmark.dk

 

Sydtrafik

Sydtrafik har oprettet portalen sydtrafik.flextrafik.dk, hvor du har oprettet en kundeprofil. Vi er derfor dataansvarlige for de oplysninger, du giver os her. Det er vores ansvar, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

Sydtrafik

Adresse: Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen
CVR: 29942897
Telefon: 76 60 86 00
Email: post@sydtrafik.dk
Website: www.sydtrafik.dk

Sydtrafiks Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

For at høre mere om dine rettigheder eller påberåbelsen af disse, er der mulighed for at kontakte organisationens DPO ved hjælp af nedenstående oplysninger:


HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab

Navn: Laura Stadum
Adresse: Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Telefon: 22 36 24 46

Email: dpo@sydtrafik.dk

FynBus

FynBus har oprettet portalen fynbus.flextrafik.dk, hvor du har oprettet en kundeprofil. Vi er derfor dataansvarlige for de oplysninger, du giver os her. Det er vores ansvar, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

FynBus

Adresse: Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C
CVR: 29979944
Telefon: 63 11 22 00
Email: fynbus@fynbus.dk
Website: www.fynbus.dk

FynBus' Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Navn: Lóa Skau Björnsson
Telefon: 72 21 17 99
Email: dpo-fynbus@fynbus.dk

Trafikselskabet Movia

Movia har oprettet portalen movia.flextrafik.dk, hvor du har oprettet en kundeprofil. Vi er derfor dataansvarlige for de oplysninger, du giver os her. Det er vores ansvar, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

Trafikselskabet Movia

Adresse: Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby
CVR: 29896569
Telefon: 70 26 27 27
Email: flextrafik@moviatrafik.dk
Website: www.moviatrafik.dk

Trafikselskabet Movias Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

For et spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Adresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
CVR: 38538071
Telefon: 72 27 30 02
Email: dpo.movia@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via: https://dpo.bechbruun.com/movia
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

 

2. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Dine oplysninger får vi fra din kommune, som har visiteret dig.

Du opretter dig selv på portalen ved brug af MitID og indtaster dine oplysninger.

På portalen har vi de oplysninger, vi har fået fra kommunen eller som du selv har givet os ved oprettelsen, du tilmeldte dig med MitID. Det omfatter derfor CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dit navn og adresse modtager vi fra CPR. Hvis du har tilmeldt et betalingskort, afgiver du oplysninger omkring det pågældende betalingskort, herunder kortnummer, udløbsdato og CVC-kode. Oplysning om dit betalingskort opbevarer vi dog ikke selv, idet de overføres krypteret til Dandomain med henblik på at gennemføre betalinger.

Når du bruger selvbetjeningen i forbindelse med kørsel, genereres der oplysninger om, hvor du har kørt til og fra, tidspunkt og pris samt oplysning om betalinger. Desuden registreres oplysning om evt. hjælpemiddel, du ønsker at medbringe og oplysninger om dit helbred, som er nødvendige for at udføre kørslen, f.eks. dit behov for hjælp i forbindelse med turen og eventuelle adresser på behandlingssteder, sygehuse m.v.

 

3. Formål og retsgrundlag

Vi behandler oplysningerne til disse formål og på grundlag af følgende bestemmelser i lovgivningen:

Formål

Din oprettelse som kunde på selvbetjeningen, og din brug af selvbetjeningsportalen, herunder bestilling af ture, udsendelse af påmindelser om ture, tilmelding af betalingskort m.v.

Retsgrundlag

GDPR artikel 6, stk. 1 e) og artikel 9, stk. 2 f)
Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 fsva. CPR-nummer

 

Trafikselskaberne udfører kørsel i henhold til lov om trafikselskaber (lovbkg. nr.  323 af 20. marts 2015).

 

4. Modtagere af dine oplysninger

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine persondata fra portalen til andre. Hvis det alligevel er nødvendigt, vil vi sikre os, at vi har lov til det. Oplysning om dit betalingskort videregives dog til Dandomain, for at der kan trækkes betaling for udførte ture.

Vi bruger også databehandlere til at håndtere oplysningerne, f.eks. til drift af denne selvbetjeningsportal. Databehandlere handler dog altid efter vores instruks, i henhold til skriftlig aftale og bruger ikke oplysningerne til egne formål.

Selvbetjeningsportalen gør brug af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings (SDFE) løsning: Dataforsyningens kort. De enkelte koordinater, som du indtaster, gemmes ikke hos os, men lagres direkte hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Du kan læse om Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings behandling af data på https://dataforsyningen.dk/Persondata.

 

5. Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?

Vi opbevarer de oplysninger, som er nødvendige for at du kan bruge selvbetjeningen, så længe du er oprettet som bruger af selvbetjeningen. Hvis du ikke længere ønsker at være bruger af selvbetjeningen, vil vi fjerne din adgang.

Vær opmærksom på, at oplysninger om dine udførte ture, betalinger m.v. opbevares af dit trafikselskab selv, i overensstemmelse med trafikselskabets privatlivspolitik, som du kan finde på det enkelte selskabs hjemmeside. Disse oplysninger opbevares derfor i længere tid, afhængig af formålet, også selvom du ikke bruger selvbetjeningen.

 

6. Vi beskytter dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevarer vi sikkert, og vi har begrænset adgangen til oplysningerne til de medarbejdere, som har brug for dem i deres arbejde.

Vi har iværksat tekniske foranstaltninger og vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi træner løbende vores medarbejdere i sikkerhed og håndtering af personoplysninger.

 

7. Dine rettigheder

Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

 
  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

8. Klager

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os, så vi kan få løst problemet. Se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Hvis sagen ikke løses tilfredsstillende for dig, kan du klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se, hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Her kan du også finde mere information om reglerne og dine rettigheder.

 

9. Websitets brug af cookies

Websitet bruger udelukkende sessions cookie som er et stykke software, der er nødvendig for at du kan bevæge dig mellem siderne på sitet. En sessions cookie indsamler ikke personoplysninger.

Navn:

ASP.NET_SessionId

Identify_SessionId  

Udbyder: 

.flextrafik.dk 

idp.flexdanmark.dk  

Formål:

At bevare brugertilstand på tværs af sideforespørgsler

At bevare brugertilstand (session) på tværs af sideforespørgsler

Udløb:

Sessions afslutning

Sessions afslutning eller browser lukkes ned


Privatlivspolitikken for nt.flextrafik, midttrafik.flextrafik.dk, sydtrafik.dflextrafik.dk, fynbus.flextrafik.dk og movia.flextrafik.dk er udgivet af trafikselskaberne og senest ajourført den 11. april 2024.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre privatlivspolitikken.