Log ind med NemID

Log ind med NemID

Ændret bestillingsfrist på Flextur fra d. 17. december 2022 - 19. marts 2023

Vi ændrer bestillingsfristen på Flextur fra en til to timer fra d. 17. december 2022. Den ændrede bestillingsfrist vil gælde til d. 19. marts 2023.

Tiltagene er iværksat for at opretholde den bedst mulige drift i en periode med større efterspørgsel på Flextrafik og mangel på chauffører og biler.