Oversigt

Tak fordi du har betroet os dine personlige oplysninger – Vi skal nok passe godt på dem. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Vær opmærksom på, at det er det enkelte trafikselskab, der er dataansvarlig, når du bruger selvbetjeningen og når du kører med os. Du skal derfor kontakte dit eget trafikselskab, hvis du har spørgsmål i forbindelse med brug af selvbetjeningen, dine ture, betalinger, persondata m.v. Nedenfor kan du se, hvordan du kontakter dit trafikselskab.

 1. Dataansvarlig – kontaktoplysninger
 2. Hvilke oplysninger har vi om dig?
 3. Formål og retsgrundlag
 4. Modtagere af dine oplysninger
 5. Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?
 6. Vi beskytter dine personoplysninger
 7. Dine rettigheder
 8. Klager
 9. Websitets brug af cookies
 10. Hvad er en cookie?
 11. Så lang tid opbevares cookies
 12. Sådan sletter du cookies
 13. Sådan undgår du cookies

1. Dataansvarlig – kontaktoplysninger Nordjyllands Trafikselskab

NT har oprettet portalen nt.flextrafik.dk, hvor du har oprettet en kundeprofil. Vi er derfor dataansvarlige for de oplysninger, du giver os her. Det er vores ansvar, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

Nordjyllands Trafikselskab

Adresse: John F. Kennedys Plads 1T, 3., 9000 Aalborg
CVR: 30015940
Telefon: 99 34 11 11
Email: info@NTmail.dk
Website: www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Nordjyllands Trafikselskabs Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Addresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
CVR: 3852 8071
Telefon: 72 27 30 02
Email: dpo.nt@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via: https://dpo.bechbruun.com/nt
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Midttrafik

Midttrafik har oprettet portalen midttrafik.flextrafik.dk, hvor du har oprettet en kundeprofil. Vi er derfor dataansvarlige for de oplysninger, du giver os her. Det er vores ansvar, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

Midttrafik

Adresse: Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
CVR: 29943176
Telefon: 87 40 83 00 (tast 5)
Email: midttrafik@midttrafik.dk
Website: www.midttrafik.dk

Midttrafiks Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

DPO Danmark
Adresse: Højbro Plads 10, 1200 København K
Telefon: 77 34 46 00
Email: dpo-midttrafik@dpo-danmark.dk

Sydtrafik

Sydtrafik har oprettet portalen sydtrafik.flextrafik.dk, hvor du har oprettet en kundeprofil. Vi er derfor dataansvarlige for de oplysninger, du giver os her. Det er vores ansvar, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

Sydtrafik

Adresse: Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen
CVR: 29942897
Telefon: 76 60 86 00
Email: post@sydtrafik.dk
Website: www.sydtrafik.dk

Sydtrafiks Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

For at høre mere om dine rettigheder eller påberåbelsen af disse, er der mulighed for at kontakte organisationens DPO ved hjælp af nedenstående oplysninger:
Navn: Stefanie Lynge Eriksen, fra HjulmandKaptain
Adresse: Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen
Telefon: 42 36 81 00
Email: dpo@sydtrafik.dk

FynBus

FynBus har oprettet portalen fynbus.flextrafik.dk, hvor du har oprettet en kundeprofil. Vi er derfor dataansvarlige for de oplysninger, du giver os her. Det er vores ansvar, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

FynBus

Adresse: Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C
CVR: 29979944
Telefon: 63 11 22 00
Email: fynbus@fynbus.dk
Website: www.fynbus.dk

FynBus’ Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Navn: Lene M. Poulsen
Telefon: 6311 2085
Email: dpo-fynbus@fynbus.dk

Trafikselskabet Movia

Movia har oprettet portalen movia.flextrafik.dk, hvor du har oprettet en kundeprofil. Vi er derfor dataansvarlige for de oplysninger, du giver os her. Det er vores ansvar, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

Trafikselskabet Movia

Adresse: Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby
CVR: 29896569
Telefon: 70 26 27 27
Email: flextrafik@moviatrafik.dk
Website: www.moviatrafik.dk

Trafikselskabet Movias Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

For et spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Adresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
CVR: 38538071
Telefon: 72 27 30 02
Email: dpo.movia@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via: https://dpo.bechbruun.com/movia
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

2. Hvilke oplysninger har vi om dig?

På portalen har vi de oplysninger, du har givet os ved oprettelsen, hvor du tilmeldte dig med NemID. Det omfatter derfor navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CPR-nr. Hvis du har tilmeldt et betalingskort, afgiver du oplysninger omkring det pågældende betalingskort, herunder kortnummer, udløbsdato og CVC-kode. Oplysning om dit betalingskort opbevarer vi dog ikke selv, idet de overføres krypteret til Dandomain med henblik på at gennemføre betalinger.

I forbindelse med kørsel behandler vi oplysninger om, hvor du har kørt til og fra, tidspunkt og pris samt oplysning om betalinger. Desuden registreres oplysning om evt. hjælpemiddel, du ønsker at medbringe.

3. Formål og retsgrundlag

Dit samtykke er vores retsgrundlag for behandlingen.

Formålet er, at du via portalen kan bestille en rejse, at vi kan udføre dine bestilte ture, sende dig påmindelser og markedsføring alt efter hvilke samtykker, du har givet os.

Bemærk, at du altid har mulighed for at trække et eller flere af dine samtykker tilbage. Det kan du gøre ved at gå ind under din profil på portalen.

Hvis du trækker et samtykke tilbage, kan vi dog ikke længere levere den service, samtykket omfatter.

4. Modtagere af dine oplysninger

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine persondata til andre. Hvis det alligevel er nødvendigt, vil vi sikre os, at vi har lov til det efter databeskyttelsesforordningen (persondataforordningen) og databeskyttelsesloven. Oplysning om dit betalingskort videregives dog til Dandomain, for at der kan trækkes betaling for udførte ture.

Vi bruger også databehandlere til at håndtere oplysningerne, f.eks. til drift af portalen og lignende. Databehandlere handler dog altid efter vores instruks og bruger ikke oplysningerne til egne formål.

5. Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?

Vi sletter oplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt for os at have dem. Hvis du sletter din kundeprofil, vil alle oplysninger omkring dig samtidigt blive slettet i vores systemer. Det enkelte trafikselskab, der har udført dine ture, vil dog beholde oplysninger om dig og dine ture og betalinger i løbende år + 3 år. Det skyldes, at vi har pligt til at opbevare regnskabsmateriale.

Hvis du har haft korrespondance og klager med et trafikselskab, vil dette først blive slettet, når vi har afleveret vores journaler til Statens Arkiver.

Hvis du trækker dit samtykke til påmindelser eller markedsføring tilbage, vil vi slette disse straks og ikke bruge dem fremover.

6. Vi beskytter dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevarer vi sikkert, og vi har begrænset adgangen til oplysningerne til de medarbejdere, som har brug for dem i deres arbejde.

Vi har iværksat tekniske foranstaltninger og vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

7. Dine rettigheder

Lovgivningen giver dig nogle rettigheder, som du kan bruge under visse betingelser:

Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, vi behandler om dig (indsigt)

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst hvilke oplysninger, vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger og hvem, der modtager oplysninger om dig.

Du har ret til at få forkerte oplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om hvad, du mener, der er forkert, og hvordan de evt. kan rettes.

Du kan også bede om at få dine oplysninger slettet

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor. Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi skriftligt forklare dig hvorfor.

8. Klager

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os, så vi kan få løst problemet. Se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Hvis sagen ikke løses tilfredsstillende for dig, kan du klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se, hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Her kan du også finde mere information om reglerne og dine rettigheder.

9. Websitets brug af cookies

På websitet bruges cookies.

Der bruges en sessionscookie. Den er nødvendig. Den har til formål at levere ordentlig service, når du bevæger dig rundt på sitet.

Hvis du klikker ”Ok”, sættes der en cookie, der husker dit ”Ok”.

Der bruges ikke tredjeparts-cookies.

Navn:
PHPSESSID

Udbyder:
.flextrafik.dk

Formål:
At bevare brugertilstand på tværs af sideforespørgsler

Udløb:
Session


Navn:
CookieSamtykke

Udbyder:
.flextrafik.dk

Formål:
At huske at du har klikket Ok til at du har set vores information om cookie- og privatlivspolitik

Udløb:
1 år

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

11. Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

12. Sådan sletter du cookies

Se vejledning her.

13. Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her.

Cookie- og privatlivspolitikken for nt.flextrafik, midttrafik.flextrafik.dk, sydtrafik.dflextrafik.dk, fynbus.flextrafik.dk og movia.flextrafik.dk er udgivet af trafikselskaberne og senest ajourført den 3. marts 2020.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre privatlivspolitikken.