Oversigt

Tak fordi du har betroet os dine personlige oplysninger – Vi skal nok passe godt på dem. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger.

 1. Dataansvarlig - kontaktoplysninger
 2. Hvilke oplysninger har vi om dig?
 3. Formål og retsgrundlag
 4. Modtagere af dine oplysninger
 5. Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?
 6. Vi beskytter dine personoplysninger
 7. Dine rettigheder
  1. Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigt)
  2. Du har ret til at få forkerte oplysninger rettet eller slettet
  3. Du kan også bede om at få dine oplysninger slettet
 8. Klager
 9. Websitets brug af cookies
 10. Hvad er en cookie?
 11. Så lang tid opbevares cookies
 12. Sådan sletter du cookies
 13. Sådan undgår du cookies

Dataansvarlig – kontaktoplysninger

Midttrafik har oprettet portalen midttrafik.flextrafik.dk, hvor du har oprettet en kundeprofil. Vi er derfor dataansvarlige for de oplysninger, du giver os her. Det er vores ansvar, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

Midttrafik
Adresse: Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
CVR: 29943176
Telefon: 70 210 230
Email: midttrafik@midttrafik.dk
Website: www.midttrafik.dk

Midttrafiks Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

REVI-IT
Adresse: Jens Kofods Gade 1, 1268 København K
Telefon: 77 34 46 00
Email: dpo-midttrafik@REVI-IT.dk

Hvilke oplysninger har vi om dig?

På portalen har vi de oplysninger, du har givet os ved oprettelsen, hvor du tilmeldte dig med NemID. Det omfatter derfor navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CPR-nummer. Hvis du har tilmeldt et betalingskort afgiver du oplysninger omkring det pågældende betalingskort, herunder kortnummer, udløbsdato og CVC-kode. Oplysning om dit betalingskort opbevarer vi dog ikke selv, idet de overføres krypteret til Dandomain med henblik på at gennemføre betalinger.

I forbindelse med kørsel behandler vi oplysninger om, hvor du har kørt til og fra, tidspunkt og pris samt oplysning om betalinger. Desuden registreres oplysning om evt. hjælpemiddel, du ønsker at medbringe.

Formål og retsgrundlag

Dit samtykke er vores retsgrundlag for behandlingen.

Formålet er, at du via portalen kan bestille en rejse, at vi kan udføre dine bestilte ture, sende dig påmindelser og markedsføring alt efter hvilke samtykker, du har givet os.

Bemærk, at du altid har mulighed for at trække et eller flere af dine samtykker tilbage. Det kan du gøre ved at gå ind under din profil på midttrafik.flextrafik.dk

Hvis du trækker et samtykke tilbage, kan vi dog ikke længere levere den service, samtykket omfatter.

Modtagere af dine oplysninger

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine persondata til andre. Hvis det alligevel er nødvendigt, vil vi sikre os, at vi har lov til det efter persondataloven. Oplysning om dit betalingskort videregives dog til Dandomain, for at der kan trækkes betaling for udførte ture.

Vi bruger også databehandlere til at håndtere oplysningerne, f.eks. til drift af portalen og lignende. Databehandlere handler dog altid efter vores instruks og bruger ikke oplysningerne til egne formål.

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?

Vi sletter oplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt for os at have dem. Hvis du sletter din kundeprofil, vil alle oplysninger omkring dig samtidigt blive slettet i vores systemer. Det enkelte trafikselskab, der har udført dine ture, vil dog beholde oplysninger om dig og dine ture og betalinger i løbende år + 3 år. Det skyldes, at vi har pligt til at opbevare regnskabsmateriale.

Hvis du har haft korrespondance og klager med et trafikselskab, vil dette først blive slettet, når vi har afleveret vores journaler til Statens Arkiver. Det sker for tiden ca. hvert 5. år.

Hvis du trækker dit samtykke til påmindelser eller markedsføring tilbage, vil vi slette disse straks og ikke bruge dem fremover.

Vi beskytter dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevarer vi sikkert, og vi har begrænset adgangen til oplysningerne til de medarbejdere, som har brug for dem.

Vi har iværksat tekniske foranstaltninger og vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Lovgivningen giver dig nogle rettigheder, som du kan bruge under visse betingelser:

Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigt)

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger og hvem, der modtager oplysninger om dig.

Du har ret til at få forkerte oplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvad du mener der er forkert, og hvordan de evt. kan rettes.

Du kan også bede om at få dine oplysninger slettet

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor. Vi vil undersøge om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi skriftligt forklare dig hvorfor.

Klager

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os, så vi kan få løst problemet. Se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Hvis sagen ikke løses tilfredsstillende for dig, kan du klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Her kan du også finde mere information om reglerne og dine rettigheder.

Websitets brug af cookies

Når du besøger midttrafik.flextrafik.dk indsamler vi information om alle besøg på hjemmesiden. Informationerne bruger vi til at forbedre din oplevelse, og til at måle den trafik, der er på sitet, så dette kan dokumenteres til internt brug.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Stort set alle websites anvender cookies. De hjælper til, at du nemt kan finde de websites, hvor du har været, igen.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her.

Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her.


Cookie- og privatlivspolitikken for midttrafik.flextrafik.dk er udgivet af Midttrafik den 25. maj 2018.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre privatlivspolitikken.